STEM+A Nedir?

STEM+A disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır. Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesinde ortaya çıkan bir kavramdır. Farklı bir bakış açısıyla STEM+A; teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi yani yeni bir ürün ortaya koyulmasına STEM+A denir.

STEM+A Eğitiminin Amaçları Nedir?

STEM+A 1950’li yıllarında ortaya çıkmış bir kavram. (Akgündüz 2015) Çıkış yıllarından itibaren ülkeler kalkınma ve liderlik yapma düşüncesiyle bu alana yönelmişlerdir. Bilimde kalkınma, teknolojide kalkınmaya dayalı bilim insanları yetiştirilmeye ve teknolojiye önem verilmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda ise ülkelere göre farklı görüşler olmasına rağmen ortak amaçları ülkelerinin geleceği için çalışmaların sürdürülebilir olmasıdır. Erken yaşta çocukların üretim odaklı becerileri kazandırmalarını hedef ederek eğitim sistemlerine entegre etmişlerdir. Amaç ise;  Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarını iç içe kullanarak yeni bir ürün ortaya koyarak ülkelilerinin ekonomisine fayda sağlamaktır. Bu bağlamda düşünüldüğünde ülke geleceğinde aktif rol üstlenmesidir.  STEM+A eğitiminin iki temel amacı olduğunu belirtebiliriz. Bu amaçlardan birincisi, üniversite düzeyinde bu disiplinlerde meslek seçecek öğrenci sayısını arttırmak, ikincisi ise öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerindeki temel bilgi düzeylerini arttırarak bu disiplinler ile ilgili problemleri çözmek için günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler uygulamalarını sağlamaktır. Özet olarak belirtirsek STEM+A eğitimi; Meslek seçiminde yardımcı olmak ve disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımı olarak belirtebiliriz. Eğitimdeki en önemli kazanımı ise teorideki veriler doğrultusunda ve 21. Yüzyıl becerilerine yatkın yeni ürün ortaya koymaktır.

STEM+A Eğitiminin Öğrenciye Katkıları Nelerdir?

STEM+A eğitimi üretim odaklı olmasının yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, Üretkenlik ve Sorumluluk gibi 21. Yüzyıl becerilerini de barındırmaktadır. Maddeler halinde belirtmek gerekirsek STEM+A eğitiminin kazandırdığı yetiler;

Eğitim programının içeriğini canlandırıcı bir öğrenme ortamı sağlar.Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları olanağını sağlar.Yeni ürün ortaya koyarak, ekosisteme katkı sağlar.İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve öz yeterliliğini geliştirir.Öğrencileri esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik eder.Yüzyıl becerilerini kazandırmaya olanak sağlar.Karşılaştıkları sorunlara daha kısa ve çözümler üretmeyi sağlar.Öğrenme motivasyonunu artırır.Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar.

21. Yüzyıl Becerileri Neden Önemlidir?

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte gelişmiş ülkeler önemli stratejiler geliştirmeye yönelik çalışmalara önem vermeye başladılar. Bunlar en başında 21. Yüzyıl becerileri yer almaktadır. Yaratıcılık, Eleştirel düşünme, Problem çözebilme gibi 21. Yüzyıl becerilerini çocuklara erken yaşta kazandırmaları için eğitim sistemini buna yönelik yön verdiler. 21. Yüzyıl becerileri kazanımları ışığında üretim odaklı çalışmalara ağırlık vermişlerdir. Bu nedenle 21. Yüzyıl becerileri önem arz etmektedir.

STEM+A Eğitimi ile 21. Yüzyıl Arasındaki İlişki

21.yüzyıl becerilerinin öneminden vurguladığımız gibi üretim odaklı çalışmaların temelinde önem arz eden 21 yüzyıl becerileri STEM+A çalışmaları da bu yolda ışık tutmaktadır. Kodlama, programlama, STEM+A gibi sayısal zekâya hitap eden çalışmalar ise; Eleştirel düşünme, Problem çözebilme, Yaratıcı düşünme, İşbirlikçi çalışma gibi önemli becerileri kazandırmaktadır. Bu beceriler doğrultusunda üretim yapılarak topluma ve ekonomiye fayda sağlanabilmektedir.

72200004_1148792195315909_6560675966136352768_n