ANAOKULU

Okul öncesi eğitim öğrencilerin kişilik gelişiminin %60’ının tamamlandığı bir dönemdir, tesadüfî ve gelişigüzel süreçlere bırakılamaz. Özel Devrim Kosova Anaokulu bu gerçekten hareketle donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

İLKOKUL

Kosova Eğitim Kurumları olarak Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) uygulanmaktadır , öğrencilerin öğrenme biçimlerdeki bireysel farklılıkları belirlemeyi ve bu farklılıkları baz alarak öğretim sürecini planlamayı hedeflemektedir.

ORTAOKUL

Kosova Eğitim Kurumları Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan ve Dünya ile yarışan liderler yetiştirmek için öğrencilere 21. Yüzyıl bilgi ve becerileri kazandırılır.

FEN LİSESİ

21 yüzyıl becerileri STEM+A çalışmaları da bu yolda ışık tutmaktadır. Kodlama, programlama, STEM+A gibi sayısal zekâya hitap eden çalışmalar amaç edinilmiştir.
8df4ed0b-6e77-44f2-bc68-1cfaf1156963

Tek Okul Diploma

#gelecekbizim #mutlucocuklarınokulu #kosovaeğitimkurumları

AB, İngiltere, Amerika gibi ülke ve topluluklarda yer alan yüzlerce köklü üniversite için giriş imkanı sağlayan Çift Diploma Programımız uygulamaya geçmiştir.

Öğrencilerimizin lise ve ortaöğretim diplomalarının yukarıda bahsi geçen ülkelerde denkliğinin oluşmasını sağlayacak program ile "dünya vatandaşı" öğrenciler yetiştirme adına büyük bir adım atıyoruz.